Chinese Basketball Association Bảng xếp hàng
Vị trí Đội bóng Số trận Thắng Bại Tỷ lệ thắng Điểm Thua HS Thàn tích
sân nhà
Thàn tích
sân khách
Tổng tỷ số
Cập nhật cuối cùng:

Chuyển đến nhanh chóngGọp ý: cơ cấu bên thứ ba có lẽ sẽ quảng cáo sảm phẩm hoặc dịch vụ của họ trên web thể thao 7m, web thể thao 7M không bảo đảm tính
chính xác của thông tin quảng cáo mà bên thứ ba đặt trên, các giao dịch giữa bạn và cơ cấu bên thứ ba đều không có quan
hẹ với web thể thao 7m, và web thể thao 7m sẽ không chịu trách nhiệm cho những tổn thất có lễ gây ra.